بسته حمایتی  دانشگاه حکیم سبزواری برای دانشجویان بین الملل (ویژه کشور افغانستان)

تسهیلات آموزشی

 • دانشگاه حکیم سبزواری برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ تعداد ۴ بورس تحصیلی (تخفیف صد در صد شهریه آموزشی) برای دانشجویان افغانستانی (از افغانستان درخواست ثبت نام در دانشگاه را داده اند)  در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته است. این بورسیه با بررسی پرونده آموزشی و کسب نمره بالای آموزشی (از ترم اول تحصیلی) به دانشجو تعلق می گیرد. 
 • تداوم  این تسهیلات منوط به بالا بودن کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجو در دوران تحصیل مجاز می باشد.

 

 • تخفیف رشته های خاص

 

 • در مقطع کارشناسی رشته های آمار- آمار و سنجش آموزشی- ریاضیات و کاربردها  ۸۰ درصد  از شهریه از دانشجو اخذ می گردد.
 • در مقطع کارشناسی ارشد رشته های آمارریاضی- ریاضیات و کاربردها در گرایش های آنالیز، جبر، بهینه سازی و آنالیز عددی- فیزیک در گرایش  حالت جامد،  مهندسی مکاترونیک   ۸۰ درصد از شهریه از دانشجو اخذ می گردد.
 • در مقطع دکترای پژوهش محور (کل دوره شامل انجام تز دکترای تحقیقاتی می باشد و کلاس تئوری ندارند) ۸۰ درصد شهریه از دانشجو اخذ می گردد.

 

 • ثبت نام گروهی

 

 • در صورتیکه در یک رشته تحصیلی در همان ورودی در مقطع کارشناسی ۲۵ الی ۴۰ نفر ثبت نام کرده باشند به میزان ۲۵ درصد در کل شهریه تخفیف در نظر گرفته می شود.
 • در صورتیکه در یک رشته تحصیلی در همان ورودی در مقطع کارشناسی ارشد ۱۲ الی ۲۵ نفر ثبت نام کرده باشند به میزان ۲۵ درصد در کل شهریه تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • در صورت تغییر رشته دانشجو امتیاز تخفیفات از او سلب خواهد شد.

 

تخفیف دانشجویان برتر

 

 • شهریه دانشجویان کارشناسی دارای رتبه اول تا سوم در هر سال تحصیلی در بین دانشجویان هم ورودی هر رشته (اعم از روزانه، نوبت دوم، مجازی و شهریه پرداز (آزاد) ) به ترتیب ۷۵ % – ۵۰ % – ۲۵ % شهریه همان سال تحصیلی(دو نیمسال/ دو ترم)  تخفیف داده می شود.
 • شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد دارای رتبه اول یا دوم  در بین دانشجویان هم ورودی هر رشته (اعم از روزانه، نوبت دوم، مجازی و شهریه پرداز (آزاد) ) به ترتیب ۵۰ % و ۲۵ %  شهریه ثابت و متغیر اولین سال تحصیلی(دو نیمسال اول) تخفیف داده می شود.
 • از دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در کلیه مقاطع تحصیلی ۷۰ درصد شهریه ثابت و متغیر در طی سنوات مجاز تحصیلی دریافت می گردد.

(۳۰  درصد شهریه ثابت و متغیر در طی سنوات مجاز تحصیلی تخفیف داده می شود)

 • از دانشجویانی که یک عضو خانواده آنان (شامل: برادر و خواهر- زن و شوهر- والدین و فرزندان) همزمان با هم در دانشگاه مشغول به تحصیل باشند، هر کدام ۹۰ درصد شهریه ثابتدر طی سنوات مجاز تحصیلی دریافت می گردد (۱۰ % تخفیف شهریه ثابت). این تخفیف تا زمانی است که همزمان باهم مشغول به تحصیل باشند و به محض فارغ التحصیلی یا انصراف  هر کدام از آنان شهریه دانشجو به حالت عادی برمی گردد.
 • از دانشجویانی که قبلاً یکی از مقاطع خود را در دانشگاه حکیم سبزواری گذرانده باشند،۹۰ درصد شهریه ثابت در طی سنوات مجاز تحصیلی دریافت می گردد. (۱۰ % تخفیف شهریه ثابت)
 • از دانشجویان مقطع دکتری که دو مقطع قبلی خود را در دانشگاه حکیم سبزواری گذرانده باشند، ۸۰ درصد شهریه ثابتدر طی سنوات مجاز تحصیلی دریافت می گردد. (۲۰ % تخفیف شهریه ثابت)

توجه : دانشجویان فقط مجاز به استفاده از یک نوع تخفیف در هر نیمسال به اختیار خود می باشند.

 

 • تسهیلات رفاهی
 • به همه دانشجویان بین الملل ساکن کشور افغانستان (دختر و پسر) خوابگاه تعلق می گیرد.
 • به همه دانشجویان بین الملل دختر ساکن کشور ایران (کنکور سراسری/ شهریه پرداز) خوابگاه تعلق می گیرد.
 • به دانشجویان بین الملل پسر ساکن کشور ایران (کنکور سراسری/ شهریه پرداز) ، در صورت امکان خوابگاه تعلق می گیرد.