بسیج اساتید دانشگاه برگزار می کند:
جلسه مناظره پیرامون آسیب شناسی اتفاقات اخیر کشور
از اعتراض تا اغتشاش

دوشنبه ۳۰ آبان ماه، ساعت ۱۲
تالار استاد شریعتی