بهسازی و تجهیز خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در فصل تابستان
مدیر دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: خوابگاه پسرانه اندیشه برای سال تحصیلی جدید بهسازی و تجهیز می شود.

دکتر رحیمه پورخاندانی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود:در ادامه بهسازی خوابگاه های دخترانه ولیعصر و بهار در تابستان سال گذشته، و در راستای بهینه کردن خدمات دانشجویی، خوابگاه پسرانه اندیشه در حال تعمیر و بهسازی است.
مدیر دانشجویی دانشگاه با اشاره به اینکه خوابگاه اندیشه با داشتن قریب به ۵۲۰۰ متر مربع زیر بنا در قالب ۱۲ بلوک خوابگاهی و حدود یازده سال قدمت، سالانه پذیرای هفتصد دانشجوی پسر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است، خاطرنشان کرد: قرار است در جریان این بازسازی زیر ساخت های تاسیساتی، فضا سازی اتاق ها و محوطه و …. مورد بازنگری و بهسازی قرار داده شود و آماده اسکان دانشجویان در سال تحصیلی جدید شود.