در پژوهش محققان دانشگاه حکیم سبزواری به سرپرستی دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز داده(Data Center) به کمک بکارگیری اکونومایزر و پمپ حرارتی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر دیمی دشت بیاض در گفتگو با روابط عمومی گفت: در این پژوهش که شامل دو بخش اصلی می‌باشد، راهکارهایی در راستای کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان مراکز داده ارائه شده است.

وی افزود: براین اساس در بخش اول، امکانسنجی استفاده از سیستم‌های اکونومایزر هوا (ASE)، اکونومایزر آب (WSE) و سیستم ترکیبی اکونومایزر هوا و آب (CAWE) برای ۱۰ شهر ایران با اقلیم های متنوع بررسی شده است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: بر اساس نتایج بدست آمده برای اقلیم های مختلف به جز شهرهای ساحلی، از ماه آبان تا اسفند بیش از ۸۰ درصد از زمان امکان کاهش مصرف برق با بکارگیری سیستم های اکونومایزر وجود دارد. همچنین در بخش دوم، امکان‌سنجی استفاده از حرارت اتلافی در یک مرکز داده به کمک پمپ حرارتی با منبع هوایی (ASHP) مورد بررسی قرارگرفته و تأثیر سیستم پیشنهادی از منظر اقتصادی، زیست‌محیطی و همچنین بهبود شاخص‌های عملکرد مراکز داده مورد تحلیل قرارگرفته است.

گفتنی است، نتایج حاصل از این پژوهش که بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد سجاد ولی پور نامنلو فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی با عنوان ” امکانسنجی ترمواکونومیک بکارگیری اکونومایزر در خنک سازی مراکز داده و استفاده از بازیافت حرارت به کمک پمپ حرارتی هوایی”با راهنمایی دکتر مهدی دشت بیاض می باشد، در قالب دو مقاله در مجلات معتبر با رتبه Q1 به چاپ رسیده است.

این مقالات با عناوین زیر به ترتیب در مجلاتJournal of Cleaner Production  باIF= 5.651  (جزو ۱۰% مجلات برتر زمینه علوم محیطی) و International Journal of Refrigeration با IF= 3.233  چاپ شده است.

“Thermoeconomic and Environmental Feasibility of Waste Heat Recovery of a Data Center Using Air Source Heat Pump“

“Potentiometric and economic analysis of using air and water-side economizers for data center cooling based on various weather conditions”

 

لازم به ذکر است که لینک مشاهده مقالات در ادامه ارائه شده است:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619304408

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700719300118