به دعوت مجمع صنفی اعضای هیات علمی، نشست صمیمانه اعضای هیات علمی با هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر حسینی گزارشی از عملکرد مجمع صنفی قبلی برای همکاران اعضای هیات علمی دانشگاه  ارائه کردند،سپس دکتر حمید رضا اویسی، دبیر شورای صنفی مجمع اعضای هیات علمی از حضور حداکثری اساتید در انتخابات مجمع صنفی جدید تشکر  کردند، همچنین ایشان با تبریک به هیات رئیسه دانشگاه به جهت قبول مسئولیت برای این عزیزان در این مسئولیت آرزوی موفقیت کردند.

در ادامه دکتر اویسی در خصوص فعالیت های انجام شده در مدت دو ماهه ی کار مجمع صنفی گزارشی ارائه کردند و در خصوص مواردی که پیگیری شده است مانند پیگیری اعطای وام به اعضای هیات علمی، پیگیری موضوع پرداخت حق التدریس اعضای مدعو و کانال اطلاع رسانی فعالیت های مجمع و راه های دسترسی به مجمع صنفی اعضای هیات علمی در راستای بیان نظرات و پیشنهادات و درخواست های همکاران  نکاتی را  ارائه کردند.
پس از آن دکتر معین فرد درباره هیات اجرایی صنفی مرکزی در وزارت علوم گزارشی را ارائه کردند و از حوزه هایی که قرار است همکاری با آن حوزه ها صورت بگیرد و فعالیت هایی که قرار است در آینده  انجام شود مطالبی را بیان کرده  و در خصوص نشست سراسری مجامع صنفی کل کشور که در سال آینده برگزار  خواهد شد، نکاتی را مطرح کردند.

سپس همکاران هیات علمی پرسش ها و سوالات خود را از هیات رئیسه مطرح کردند و هیات رئیسه به پاسخ گویی به سوالات اعضای هیات علمی پرداختند.