با حضور دکتر علیزاده مدیرکل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم و دکتر وحید علایی معاون امور کنسولی وزارت علوم دفتر امور کنسولی دانشگاه دانشگاه حکیم سبزواری صبح فردا افتتاح خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ایجاد دفاتر امور کنسولی دانشجویان بین المللی در راستای سیاست وزارت علوم مبنی بر تمرکز زدایی، مسئولیت سپاری و تفویض اختیار انجام امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی به دانشگاه هایی که از نظر جذب دانشجوی خارجی عملکرد مناسبی داشته اند، می باشد.

 با افتتاح دفتر اموركنسولي، کلیه امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه حکیم سبزواری از جمله صدور گذرنامه و روادید تحصیلی، صدور مجوز اقامت، تمدید اقامت، مهاجرت، تمدید اعتبار گذرنامه و صدور روادید تحصیلی به وسیله این دفتر پیگیری خواهد شد..

هم اکنون بالغ بر ۲۷۰ دانشجوی بین المللی در دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به تحصیل هستند.

لازم به یادآوری است این برای دومین بار است که مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم در طی سال جاری به دانشگاه حکیم سبزواری سفر می کند، پیشتر و در فروردین ماه ۹۸ نیز مرکز آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با حضور دکتر علیزاده در دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد.