آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دومین حوزه اجرای این آزمون در خراسان رضوی برگزار می‌شود.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: این آزمون با شرکت ۱۶۲۸داوطلب متقاضی ادامه تحصیل در رشته علوم ورزشی  از ۲۹ تیرماه تا یکم مردادماه به مدت چهار روز در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

دکتر محمدرضا شهابی کاسب افزود: در این آزمون ۹۲۴ داوطلب دختر و ۷۰۴ داوطلب پسر از ۱۴ شهرستان سبزوار، کاشمر، قوچان، نیشابور، بردسکن، جوین، خلیل آباد، جغتای، فیروزه، خوشاب، بجستان، کوهسرخ، داورزن و ششتمد، حضور دارند. 

نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در برگزاری آزمون عملی تربیت بدنی اظهار داشت: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری دو حوزه برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در خراسان رضوی هستند.