شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان چهارمین دانشگاه کشور پس از سه دانشگاه مطرح کشور (دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و تربیت مدرس) موفق به کسب موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم جهت راه اندازی رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی شد.

دکتر محمدرضا معین فرد با اشاره به اینکه این رشته به عنوان نخستین رشته کارشناسی ارشد دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری است، اظهار داشت: مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی به عنوان یک گرایش بین رشته ای با همکاری اساتید دانشکده نفت و پتروشیمی(گروه مهندسی شیمی)  و دانشکده علوم پایه (گروه زیست شناسی) ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته با معاونت امور آزمونهای سازمان سنجش تعداد ۷ دانشجوی روزانه و یک دانشجوی نوبت دوم از مهرماه ۹۸ در این رشته پذیرفته می شوند.

دکتر معین فرد با تاکید بر اینکه به دنبال گسترش رشته‌های کاربردی و بین‌رشته‌ای در مقاطع مختلف در دانشگاه هستیم، اظهار کرد: راه اندازی این رشته جدید در راستای اهداف دانشگاه جهت ایجاد گرایش ها و رشته های جدیدی که از بازار کار مناسب‌تری برخوردار هستند، صورت گرفت.

گفتنی است رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی از رشته های نسبتاً جوان در مقطع کارشناسی ارشد است که با بکارگیری آخرین روش ها و دستاوردهای علم شیمی، روش های تشخیصی و درمانی مناسبتری برای درمان بیماریها پیشنهاد می دهد.