به عنوان یکی از ۸ دانشگاه دولتی و نخستین دانشگاه شرق کشور گروه آموزشی” سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی” در دانشگاه حکیم سبزواری ایجاد شد.

سرپرست گروه آموزشی سنجش از راه دور دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر گفت: طرح ایجاد گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در  دانشگاه حکیم سبزواری از سال ۱۳۸۰ مطرح و ساختار اداری آن تعریف شد.

دکتر حامد ادب افزود: در همین راستا دانشکده جغرافیا اقدام به جذب ۴ نفر عضو هیات علمی در رشته های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین اساتید مدعو نمود و با حمایت های مسئولین دانشگاه در تاریخ ۹۸/۳/۲۵ طی ابلاغی گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان هشتمین گروه در نوع خود در مجموعه علوم جغرافیایی کشور رسماً شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه حکیم سبزواری با تخصص های متنوعی از جمله مخاطرات محیطی، پوشش گیاهی، مدیریت آب و خاک، اِپیدمیولوژی و داده کاوی مکانی- زمانی هستند.

دکتر ادب خاطرنشان کرد: بر آنیم به مدد اعضای هیات علمی مجرب، کار میدانی و آزمایشگاه های تخصصی( اپتیک، آب و خاک) در محیطی علمی، فضای آموزشی متفاوتی در سطح استانداردهای بین المللی برای آموزش و یادگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ایجاد کنیم.

گفتنی است علم سنجش از دور(Remote Sensing) به عنوان فن و هنر کسب اطلاعات از عوارض بدون تماس فیزیکی از طریق سنجنده های تصویری و غیر تصویری است، که به همراه علم سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System)  به عنوان مرجعی برای ذخیره سازی، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل داده‏‌های جغرافیایی و توصیفی می‏توانند راه حل های کلیدی برای بسیاری از مشکلات مرتبط با مکان و زمان ارائه دهند. قدمت علم سنجش از دور به معنای رقومی آن  و سیستم اطلاعات جغرافیایی مربوط به دهه ۶۰ میلادی و در ایران در دهه ۷۰ شمسی می باشد که از این نظر علمی جدید، بسیار پویا و شناور است، بطوری که امروزه در اکثر کشورها برای مقاصد گوناگونی مانند حوزه نفت، گاز و برق تا امنیت غذایی، سلامت و بهداشت استفاده می شود.

*جهت مشاهده امکانات آزمایشگاهی این گروه به پیوند زیر مراجعه شود:

http://news.hsu.ac.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/2665371