دویستمین سالگرد تولد گوستاو فلوبر، نویسنده‌ی نام‌آور فرانسوی، فرصتی شد تا بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سراسر دنیا، با برگزاری همایش و نشست‌های مختلف، یاد او را به‌عنوان رمان‌نویسی که امروزه آثارش جزئی از میراث ادبیات جهانی محسوب می‌شود پاس دارند.

 انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه‌ی دانشگاه حکیم سبزواری نیز به همین مناسبت، با همکاری معاونت فرهنگی و مدیریت روابط بین‌الملل، وبیناری با عنوان خوانشی نو از آثار فلوبر، با حضور آقای پروفسور ژان‌فرانسوا کوکه، همچنین خانم دکتر شهپرراد و آقای دکتر حسین‌زاده برگزار کرد که با استقبال گسترده‌ی اساتید و پژوهشگران عرصه‌ی ادبیات، همچنین دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی مواجه شد.

در این وبینار آقای پروفسور کوکه با تامل بر خاستگاه جغرافیایی فلوبر، خوانشی نو از یکی از آثار او با عنوان افسانه‌ی ژولین قدیس ارائه کرد و از دیدگاهی تطبیقی به رابطه‌ی تنگاتنگ میان تصویر و متن، همچنین تفاوت میان دو نوع ادبی افسانه و قصه پرداخت.