به مناسبت روز جهانی شهرسازی و به همت انجمن علمی مهندسی شهرسازی، نشست علمی با عنوان «شهری شدن» برگزار شد. روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ و مصادف با روز جهانی شهرسازی، نشست علمی با عنوان «شهری شدن» با حضور جمعی از مدیران شهری سبزوار، اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی برگزار شد. در این نشست ضمن اکران مستندی با نام «شهری شدن»، نقد و بررسی آن با نگاهی به پروژه ­های شهری سبزوار و با گفتگوی متقابل مهمانان، اساتید و دانشجویان صورت پذیرفت. در حاشیه این برنامه نیز نمایشگاهی از کارهای دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی برگزار شد.