صبح امروز ۱۶ آذر مهندس ابراهیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار با همراهی رئیس و اساتید دانشگاه حکیم سبزواری با حضور در کلاس های درس، روز دانشجو را به دانشجویان تبریک گفت.
وی در این دیدارها ضمن گفتگوی چهره به چهره با تعدادی از دانشجویان، ظرفیت دانشگاه و دانشجو را در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بخصوص در حوزه علم و دانش و پیشبرد کشور به سمت توسعه و پیشرفت، طی چهار دهه اخیر ممتاز و بی نظیر دانست.