به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، دکتر زنگنه اسدی رییس دانشگاه حکیم سبزواری به اتفاق معاون اداری و مالی، مدیر حراست و مدیر اداری و پشتیبانی در دفتر مدیریت روابط عمومی حضور پیدا کردند و با مدیر و کارشناسان مدیریت روابط عمومی دیدار و با اهدای گل از تلاش همکاران این مدیریت برای پیشبرد برنامه های دانشگاه تقدیر نمودند.