به مناسبت روز کارگر با حضور دکتر اسدی زنگنه، رئیس دانشگاه، حجت الاسلام ایمانی خواه مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری، دکتر صمدی بی نیازی معاون اداری و مالی و مهندس راستی مدیر امور اداری با اهداء گل از خدمات نیروهای کارگری حوزه های مختلف دانشگاه تجلیل بعمل آمد.