به مناسبت آغاز هفته بسیج مراسم تجلیل از اعضای شورای پایگاه بسیج کارکنان به نمایندگی از تمامی اعضای  پایگاه بسیج دانشگاه با حضور معاون اداری و مالی، معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیردفتر ریاست، مدیر امور اداری و مدیر اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه برگزار شد.

 
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC