ویژه نامه خوابگاه های دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها به همت حوزه معاونت دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.
این ویژه نامه شامل پیام دکتر علیرضا انتظاری معاون دانشجویی دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها، مهمترین فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی در سال ۱۳۹۴ و نکات اخلاقی و تربیتی و آموزشی در مباحث اجتماعی و خوابگاه ها می باشد.۱۲۳۴