کتاب «باغ باقی» شامل ۳۳ داستان – خاطره از کارمندان ایثارگر و خانواده های شهدای منتسب به کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری، همزمان با هفته دفاع مقدس در نگارستان آفرین سبزوار رونمایی می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این کتاب به قلم سیدنوراله رضوی، علی ششتمدی و الهه رامشینی در چهار بخش کارستان، سروستان، نیستان و نگارستان نوشته شده است وطراحی چلد آن بر عهده سمانه کیوانلو بوده است.

همزمان با رونمایی از کتاب «باغ باقی» نمایشگاه عکس و پوستری با همین عنوان نیز در محل نگارستان آفرین سبزوار دایر خواهد شد.

در این نمایشگاه متناسب با هر داستان یا خاطره ای که در کتاب باغ باقی درج شده، پوستری طراحی شده است که در معرض تماشای عموم قرار می گیرد.

همچنین در این نمایشگاه عکس هایی از ایثارگران و خانواده های شهدای منتسب به کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری در دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود.

طراحی گرافیکی نمایشگاه عکس و پوستر باغ باقی برعهده سمانه کیوانلو بوده است.

مراسم  رونمایی از این کتاب بعد از ظهر سه شنبه ۴ مهر ۹۶ ساعت ۱۸ در محل نگارستان آفرین برگزار خواهد شد.