به مناسبت هفته سلامت روان، کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری توسط مرکز مشاوره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این کارگاه که با استقبال بسیار خوب دانشجویان همراه بود انواع اختلالات یادگیری و راه های پیشگیری و راهکارهای درمان این نوع اختلالات توسط روانشناس بالینی مرکز مشاوره سرکار خانم برآبادی آموزش داده شد.

گفتنی است این کارگاه در سه مرحله و در طبقه فوقانی کلینیک دانشگاه برگزار خواهد شد.

Source: خبر