به مناسبت هفته پژوهش با حضور رئیس دانشگاه از همکاران معاونت پژوهش و فناوری تقدیر شد.