در نشستی به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی با حضور  دکتر فرزانه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مسئولین حوزه پژوهش و فناوری از پرسنل و کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه تقدیر شد.