دکتر مولوی رئیس دانشگاه به همراه دکتر فرزانه، معاون پژوهشی و دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی ضمن حضور در کتابخانه مرکزی با تبریک هفته کتاب خوانی و روز کتابدار، از زحمات پرسنل این حوزه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.