به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی صورت گرفت: تقدیر رئیس و مسئولان دانشگاه از زحمات پرسنل کتابخانه

دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه به همراه دکتر حاجی آبادی، معاون پژوهشی و دکتر کوشکی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی ضمن حضور در کتابخانه مرکزی با تبریک هفته کتاب خوانی و روز کتابدار، از زحمات پرسنل این حوزه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.