نشست دکتر صمدی معاون اداری مالی، مهندس راستی مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه حکیم سبزواری با همراهی سرپرست شعب بانک تجارت سبزوار و رئیس بانک تجارت شعبه با دکتر بسکابادی مدیریت شعب استان خراسان رضوی به منظور ارائه خدمات بهتر به همکاران دانشگاهی و گسترش همکاری های فی مابین برگزار شد.

در این نشست دکتر صمدی معاون اداری مالی دانشگاه حکیم سبزواری ضمن تقدیر از تعاملات خوب بانک تجارت با دانشگاه، بر لزوم افزایش همکاری های فی مابین در جهت جذب تسهیلات مالی و وام برای جامعه دانشگاهیان و دریافت تسهیلات جهت احداث خوابگاه های متاهلین برای دانشجویان با مدیریت شعب استان خراسان رضوی بحث و تبادل نظر کردند.

دکتر بسکابادی نیز در این نشست بر آمادگي مدیریت شعب بانک تجارت استان جهت افزایش همکاری های دو طرفه و ارائه تسهيلات در راستاي توسعه علمي و پيشرفت دانشگاه تاکید و قول مساعد جهت پیگیری مباحث و درخواست های مطرح شده از سوی مسئولین دانشگاه را دادند.