نشست قرارگاه شهید علم الهدی راهیان نور دانشجویی با حضور مسئول بسیج دانشجویی و روسای و معاونین دانشگاه های شهرستان در راستای برنامه ریزی و تبادل نظر حداکثری در خصوص برگزاری اردوهای راهیان نور دانشجویی سال ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست بر ضرورت همکاری تمامی نهادها و دانشگاه ها جهت برگزاری هر چه باشکوهتر اردوی راهیان نور تاکید کرد. همچنین در این نشست دکتر زنگنه اسدی به عنوان فرمانده قرارگاه شهید علم الهدی راهیان نور دانشجویی شهرستان سبزوار انتخاب شد.