به همت بسیج اساتید برگزار شد: جلسه مناظره پیرامون آسیب شناسی اتفاقات اخیر کشور با موضوع از اعتراض تا اغتشاش
  جلسه مناظره پیرامون آسیب شناسی اتفاقات اخیر کشور با موضوع از اعتراض تا اغتشاش به همت بسیج اساتید دانشگاه در تالار استاد شریعتی برگزار شد.