رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از راه اندازی سامانه تلفنی مشاوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست به همت اعضای هیات علمی دانشگاه های حکیم سبزواری و علوم پزشکی سبزوار خبر داد.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این سامانه جهت آگاهی بخشی به شهروندان عزیز سبزواری در راستای رعایت موارد ایمنی، بهداشت و  پیشگیری از ابتلای شهروندان به ویروس کرونا بل توجه به به بازگشایی ادارات و اغاز فعالیتهای مشاغل مختلف راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه در راستای مسئولیت های اجتماعی دانشگاه ها صورت گرفته است، افزود: فعالیت سامانه تلفنی مشاوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست با بهره مندی از اساتید و متخصصان دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و حکیم سبزواری بصورت خدمات دهی رایگان به شهروندان انجام خواهد شد.

لازم به یادآوری است شهروندان جهت بهره مندی از خدمات این سامانه می توانند طبق برنامه زمانبندی درج شده در سایت دانشگاه حکیم سبزواری به آدرس https://www.hsu.ac.ir/اقدام نمایند.