به همت دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه آموزشی”کارآفرینی، اشتغال و قوانین کار در دانشگاه برگزار شد.مدرس این کارگاه آموزشی عقیل مختاری، معاون مدیر کل و رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار بود.

گفتنی است در ابتدای برگزاری این کارگاه آموزش شیوه اطلاع از مناقصات در حال برگزاری در سطح کشور و مراحل ثبت نام جهت شرکت در مناقصات از طریق “سامانه تدارکات الکترونیکی دولت” توسط آقای دکتر خسروبیگی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی جهت شرکت کنندگان در کارگاه ارائه شد.

[foogallery id=”3594501″]