به همت مدیریت همکاری های بین المللی ویدئو کنفرانس با موضوع

Biomass in the United States

برگزار می شود 

 ویژه اعضای هیات علمی و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، ساعت ۸/۳۰ تالار همایش های بین المللی بیهقی