به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی ویدئو کنفرانس با عنوان Biomass in the United States با سخنرانی دکتر پیتر رایت، عضو هیات علمی دانشگاه کرنل،  ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تالار همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه برگزار شد.