به همت مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی کارگاه “استانداردهای آموزش و پژوهش در اتحادیه اروپا” با ارائه دکتر علی اصغر مولوی در تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.