نخستین شماره مجله ی انگلیسی زبان تحت عنوان

Advances in Solid and Fluid Mechanics (ASFM)  به همت گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.

این مجله با هیئت تحریریه بین المللی و با رویکرد اخذ نمایه های معتبر بین المللی راه اندازی شده است و آماده بررسی مقالات ارسالی در زمینه های مهندسی مکانیک و انرژی، مهندسی هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی مواد و متالورژی می باشد.

دکتر اسماعیل لکزیان مدیر مسوول  و دکتر احسان اعتمادی و دکتر احسان امیری راد سردبیران این مجله هستند همچنین

مهندس پریسا کاظمیانی و میترا یادگاری به عنوان مدیران داخلی در این نشریه فعالیت دارند.

پژوهشگران این حوزه تخصصی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مجله Advances in Solid and Fluid Mechanics (ASFM)به سایت این نشریه به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

http://journals.hsu.ac.ir/asfm

Source: خبر