مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: فرآیند بومی سازی اتوماسیون شبکه های توزیع نیروی برق، تاکنون در ۵ شهرستان استان انجام شده و توسعه آن در سایر نقاط خراسان رضوی نیز، در دست اجراست.

محمدرضا مزینی این شهرستانها را سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور، قوچان و تربت جام ذکر و افزود: پیش از این، سامانه اتوماسیون شبکه های توزیع برق در کل کشور خارجی بود اما برای نخستین بار متخصصان شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری اتوماسیون شبکه توزیع برق کاملا ایرانی را تولید و راه اندازی کردند.

وی ادامه داد: نوع ایرانی اتوماسیون شبکه های توزیع برق ساخته شده توسط متخصصان خراسان رضوی و دانشگاه حکیم سبزواری، تاکنون در استانهای خراسان جنوبی، خوزستان، اصفهان و یزد مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، استفاده از فناوری ۱۰۰ درصد بومی، صرفه جویی و کاهش هزینه ها و همکاری صنعت و دانشگاه در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را، از ویژگی های برجسته نوع ایرانی اتوماسیون شبکه های توزیع برق برشمرد.

مزینی اظهار داشت: اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع برق، منجر به هوشمند سازی، کاهش انرژی توزیع نشده و خاموشی، افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش تلفات برق، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری می شود.