پریشب پس از حدود شش ماه کودکان غزه آرام گرفتند چون موشک‌های سپاه از فراز بیت‌المقدس عبور کرد و غرّش آن‌ها لرزه بر تن صهیونیست‌هایی انداخت که تا صبح در پناهگاه‌های خود مخفی شده بودند. دفتر امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری و بسیج اساتید بانوان ضمن تشکر همه جانبه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و حمایت کامل خود از این واقعه بزرگ ، از بانوان انقلابی می خواهد ضمن قدردانی از اجرای عملیات ، هوشیارانه به تبیین ابعاد مختلف این اقدام نظامی پرداخته، باشد که در نزد خدای تبارک و تعالی بتوانند در زمره یاریگران مظلومان عالم ثبت گردند.