إنا لله و إنا إلیه راجعون

استادان ارجمند و دانشجویان عزیز جامعه دانشگاهی کشور جمهوری اسلامی افغانستان 

خبر تأسف‌بار حمله تروریستی به دانشگاه کابل و جان باختن تعدادی از استادان محترم و دانشجویان عزیز آن دانشگاه، موجی از تأثر و تألم را در جامعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. حمله به دانشگاه و ترور افراد بی دفاعی که در جهت ارتقای علم و ایمان گام بر می دارند، نشانه  حقارت جنایتکارانی است که نه تنها صلح و ثبات در افغانستان که در منطقه و جهان را نشانه رفته اند، این فاجعه حاصل توحشی است که مرزهای اخلاق و انسانیت را زیرپا گذاشته  و ددمنشان در اوج ناتوانی و عجز دست به چنین رفتاری  می‌زند.

دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری مراتب تاثر و همدردی خود را در اندوه از دست دادن جوانان نخبه آن کشور،  خدمت جامعه دانشگاهی،  اساتید و دانشجویان کشور جمهوری اسلامی افغانستان و بویژه دانشگاه کابل، اعلام می دارد. سوگواری دانشجویانی که بهترین سازندگان آینده کشور هستند، بسیار دشوار است. با این حال، یقین داریم که شمع آگاهی و دانایی سرانجام بر تاریکی نادانی پیروز خواهد شد و آینده از آن روشن اندیشان خواهد بود. از خداوند بزرگ برایتان بردباری و سربلندی را خواستاریم.

اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری 

و دانشگاههای منطقه  سبزوار