بیانیه دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص صدور حکم تعلیق یکی از اساتید

باسمه تعالی
در خصوص حکم تعلیق آقای دکتر حسن باقری نیا عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری موارد ذیل را به استحضار میرسانیم:

۱_ پس از شروع اعتراضات و اغتشاشات سطح کشور آقای دکتر باقری نیا با ارسال پست های مختلف سعی در تشویش اذهان عموم مردم و دانشجویان داشتند که انعکاس آن در تجمعات غیر قانونی دانشجویان کاملاً ملموس بود.

۲_ روند ارسال پست های ایشان و تحریک دانشجویان به تداوم حرکت های غیرقانونی ادامه پیدا کرد و تذکرات چندین باره مسئولین دانشگاه به ایشان تاثیر گذار نبود و حتی کلاس درس خود را نیز به فضایی تبلیغی علیه نظام تبدیل نموده بودند به نحوی که اعتراض دانشجویان را در پی داشت.
لذا با توجه به اختیارات ی که به مسئولین دانشگاه داده شده بود در آذرماه مقرر شد ایشان تعلیق شوند که پس از اعلام غیر رسمی موضوع چند نفر از دوستان و همفکران ایشان ضمن مذاکره با مسئولین دانشگاه و اعلام اینکه روش ایشان مورد قبول نیست از طرف ایشان تعهد دادند که اقدامات آقای دکتر باقری نیا تداوم پیدا نخواهد کرد. لیکن هرچند در ابتدا که حقوق آقای دکتر باقری نیا قطع شده بود موضوع را پذیرفت لیکن پس از پرداخت حقوق اقدامات خود را تداوم داد و حتی علیرغم برگزاری چندین جلسه مناظره و گفتگو در دانشگاه دانشجویان را به تحصن دعوت نمودند و به توصیه های همکاران نزدیک خود توجه نکردند.
لازم به ذکر است که چند نفر از اساتید همفکر ایشان که برای وساطت با مسئولین دانشگاه صحبت نمودند و دانشگاه با احترام به نظرات ایشان توجه نمود؛ اعلام نمودند که آقای دکتر باقری نیا به توصیه های ایشان هیچ توجهی نکرده است.
آقای دکتر باقری نیا برخلاف مطالبی که به دروغ ذکر نموده اند هیچ گونه پیگیری برای احقاق حقوق دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری انجام نداده اند.
لذا با توجه به همه موارد مذکور و ارسال پست ها و پیام های ساختارشکنانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تحریک به براندازی و اغتشاش و تشویش اذهان عمومی به دروغ و در راستای حفظ آرامش و نظم دانشگاه و تداوم فضای گفتگو و نقادی دانشجویان مسئولین دانشگاه مستند به اختیاراتی که وزارت علوم به دانشگاه داده بود ایشان را تا تعیین تکلیف قطعی در هیئت انتظامی اساتید تعلیق نمودند.
در پایان دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یک دانشگاه پیشرو در حوزه اعطای مجوز برگزاری تریبون آزاد و مناظره کماکان معتقد است که کرسی‌های آزاداندیشی بهترین عرصه برای بیان دیدگاه و نظرات گوناگون می باشد و با هرگونه اقدام که زمینه‌ساز برهم زدن فضای سالم نقادانه و گفتگو محور دانشگاه باشد برخورد خواهد نمود.