«بسم الله قاصم الجبّارین»

«با درود به روان پاک شهیدان جبهه های فلسطین»

باری دیگر شاهد جنایت هولناک استکبارگران در برابر مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین هستیم. هیچ انسان عدالت مداری نمی تواند در برابر این حجم از خشونت و نامردمی سکوت اختیار کند. دیگر نمی توان خاموش بود. به همین منظور، «شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری» به سهم خود در همراهی با تمام مردم نوع دوست و صلح طلب جهان، با محکومیت حمله ی رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی در نوار غزه به واسط ی حملات مداوم هوایی و بمباران از زمین و تخریب ساختمان‌های مسکونی و منافع حیاتی غیرنظامیان هم چنین، تخریب زیرساختارها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، خانه‌ها، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، این ظلم آشکار را محکوم می کند.

ما انسانیم و در حمایت از جامعه ی انسانی خود باید به پا خیزیم؛ چرا که به قول شیخ اجل، سعدی شیراز:

بنی آدم اعضای یکدیگرند                                                که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                                       دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی                                           نشاید که نامت نهند آدمی

همراه با مردم داغدار ایران و جهان،

«شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری»

۱۴۰۲/۰۷/۲۶