بیانیه معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی:

بِاَیِّ ذَنب قُتِلَت

جنایت کم‌نظیری که توسط سفاکان رژیم صهیونیستی در غزه رخ داد و باعث شهادت کودکان و بیماران مظلوم دربیمارستان المعمدانی غزه گردید ، جان هر انسان آزاده و بیداردلی را به درد می آورد. این بار نیز دستان رژیم جنایتکار صهیونیستی که سیاست‌هایش همواره مبتنی بر تجاوزگری، اشغالگری، سرکوبگری، زمین‌خواری و کشتار در مناطق اشغالی بوده است، با زیر پا گذاشتن قوانین انسانی و جهانی، به خون بیگناهان و کودکان بسیاری آلوده گشت.
دانشگاه حکیم سبزواری ضمن ابراز انزجار شدید از این حجم وقاحت و جنایات متعدد این رژیم آپارتاید، رفتار ضد انسانی اخیر رژیم منحوس صهیونیستی را شدیدا محکوم نموده و از تمام خانواده بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری و مردم شریف سبزوار دعوت به عمل می آورد تا در راهپیمایی عظیم مردمی که در راستای محکومیت این جنایات برگزار خواهد شد، حضوری پررنگ به هم رسانند.

دکتر رسول شادنیا
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری