بیانیه هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری 

با عرض تسلیت حادثه تروریستی شاه چراغ و شهادت جمعی از هموطنان عزیز، موارد ذیل را به استحضار خانواده گرامی دانشگاهیان حکیم سبزواری می رسانیم:
۱_ از نزدیک به یک ماه پیش شاهد برخی تجمعات غیر قانونی توسط برخی دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری بودیم که متاسفانه سریعا فیلم این تجمعات توسط دانشجویان خاطی برای شبکه های معاند ارسال و از آنها بازپخش می شد.

۲_ مسئولین دانشگاه از همان لحظه اول با حضور در جمع دانشجویان از ایشان خواستند که با توجه به فراهم بودن ظرفیت بیان خواسته های دانشجویان بصورت قانونی و از طریق تشکل های دانشجویی، تجمعات غیرقانونی متوقف شود.

۳_ و بلافاصله پس از درخواست یکی از تشکل ها مجوز تریبون آزاد صادر و دانشجویان شدیدترین نقد( و حتی توهین ها) را در این تریبون مطرح نمودند.
۴_ پس از آن نیز مجوز دو مناظره و دو جلسه پرسش و پاسخ نیز صادر شد و بستر بیان انتقادات بصورت قانونی فراهم گردید
۵_ لیکن متاسفانه از همان روزهای اول عده معدودی از دانشجویان بدنبال برگزاری تجمعات غیرقانونی بودند و نسبت به تهییج دانشجویان و تعطیلی کلاس ها اقدام نمودند که درنهایت منجر دو تجمع غیرقانونی در هفته گذشته گردید که در این تجمعات ضمن توهین های جدی و بیان شعارهای ساختار شکنانه، عده بسیار معدودی از دختران نیز با حضور در سلف برادران کشف حجاب نمودند.
۶_ لذا با توجه به اینکه این عده فضای آرام، مودبانه، منطقی و گفتگو محور دانشگاه را خدشه دار نمودند؛ هیات رئیسه دانشگاه جمع بندی نمود که باتوجه به ظرفیت های قانونی از ورود تعدادی از این دانشجویان به دانشگاه جلوگیری نماید و همزمان فرایند برخورد انضباطی با دانشجویان خاطی آغاز شود.
۷_ لیکن با وساطت برخی تشکل های بصیر اسلامی دانشجویان و تشکیل جلسه با خاطیان، مقرر گردید حکم عدم ورود تعدادی از این دانشجویان که اعلام نمودند فریب خورده و در جریان پشت صحنه این تجمعات و لیدرهای آن نبوده اند به صورت تعلیق درآید و صرفا فرایند انضباطی ایشان طی شود.

در پایان اعلام می دارد دانشگاه تمام همکاری خود را برای فراهم نمودن بستر قانونی برای بیان انتقادات دانشجویان را فراهم می نماید لیکن با دانشجویانی که قصد برهم زدن فضای آرام علمی آموزشی، فرهنگی و پژوهشی را دارند برخورد جدی و قاطعی خواهد داشت و اجازه نمی دهد عده معدودی از دانشجویان فضا را برای قشر عظیمی از مشتاقان پیشرفت دانشگاه و اقتدار علمی کشور ناامن نمایند.

والعاقبه للمتقین