بیست و هفتمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

🔸بیست و پنجم لغایت سی ام آذر ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)