بیست و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در این جلسه شرکت بوم نام اوران فیدار ساسویه با ایده تولید دستگاه پرینتر سه بعدی و هسته فناور با ایده محوری تولید برق اضطراری وارد دوره پیش رشد شدندو شرکت فناوران دانش گستر حکیم وارد دوره رشد شد.

همچنین روز چهارشنبه ۹آبان ماه مسئولین فرمانداری طی بازدیدی از مرکز رشد و دفتر کاری فناوران با فناوران و حوزه کاری آنها آشنا و برخی مشکلات فناوران نیز در این بازدید تشریح شد.