بیست و پنجمین سمینار جبر ایران با حضور اساتید برجسته جبر و ریاضیات کشور ۲۹ تا ۳۰ تیرماه در حکیم سبزواری برگزار می شود.

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و دبیر این سمینار در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری برای  دومین بار میزبان برگزاری این همایش علمی است، گفت: دانشگاه حکیم سبزواری پس از تجربه موفق برگزاری بیست و دومین سمینار جبر در سال ۱۳۹۰ برای دومین بار و  با حمایت انجمن ریاضی ایران در ادامه سلسله سمینارهای جبر با بیش از ربع قرن قدمت، بیست و  پنجمین سمینار جبر ایران را برگزار می کند.
دکتر غلامرضا مقدسی با اشاره به اینکه سمینار جبر ایران یکی از سمینارهای مهم و شاخصی است که در حوزه علوم ریاضی در کشور برگزار می گردد، افزود: برگزاری این سمینار گامی موثر در خدمت به دانش پژوهان و فرهیختگان ریاضیات است.

دبیر بیست و پنجمین سمینار جبر ایران تصریح کرد: این سمینار با هدف ارائه  آخرین دستاوردهای علمی در حوزه جبر ،آشنا کردن بیشتر پژوهشگران جوان با این یافته ها و تشویق محققان برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه سمینار جبر ایران در سطح ملی برگزار می شود یادآور شد:مخاطبان این سمینار اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری می باشند.

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم محورهای این سمینار را شامل  نظریه گروه ها، جبر جابجای، جبر ناجابجایی، نظریه جبری گراف ها، هندسه جبری، جبر جابجایی ترکیبیاتی، نظریه نمایش، جبر لی، جبر رایانه ای و جبر فازی برشمرد.

دبیر بیست و پنجمین سمینار جبر ایران در ادامه از ارسال بیش از ۱۶۵ مقاله به دبیرخانه سمینار خبر داد و گفت: پس از داوری مقالات، هیات داوران ۸۴ مقاله را برای ارائه به صورت سخنرانی در این سمینار انتخاب کرده اند.
دکتر غلامرضا مقدسی با اشاره به  تشکیل دو کمیته علمی و اجرایی در دبیرخانه این سمینار، افزود: کمیته علمی مرکب از اساتیدی از دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه تهران ، تربیت مدرس تهران ، دانشگاه شریف ، دانشگاه اصفهان، فردوسی مشهد و حکیم سبزواری  است.

وی زمان مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین سمینار جبر ایران را روز ۲۹ تیر ماه در سالن استاد محمد تقی شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام کرد.