مدیرگروه ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در ادامه همکاری ها و مراودات علمی بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه کوفه عراق، بیش از ۵ هزار پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه کوفه عراق در اختیار دانشگاه حکیم سبزواری قرار گرفت.

دکتر مصطفی مهدوی آراء در گفتگو با رابط عمومی دانشگاه، افزود: تحویل این پایان نامه ها در راستای همکاری های متقابل بین دو دانشگاه و با هماهنگی صورت گرفته با مسئولین دانشگاه کوفه به خصوص کتابخانه مرکزی این دانشگاه صورت پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه این پایان نامه ها طیف وسیعی از موضوعات از قبیل علوم انسانی، ریاضی، هنر و … را در بر می گیرد، ادامه داد: یک نسخه از این پایان نامه نیز در اختیار کتابخانه آستان قدس رضوی قرار گرفته است.

دکتر مهدوی آرا با اشاره به حجم زیاد پایان نامه ها، فرایند طبقه بندی و فهرست بندی این پایان نامه ها را  پروسه ای زمانبر برشمرد و عنوان کرد: پس از طبقه بندی و فهرست شدن، این منابع غنی جهت استفاده دانشجویان و علاقمندان در کتابخانه مرکزی دانشگاه قابل دسترس خواهد بود.