عصاره داستانی کتاب” بینوایان” اثر ماندگار ویکتور هوگو ترجمه دکتر کتایون شهپرراد و دکتر آذین حسین زاده، اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری، توسط انتشارات نیلوفر چاپ و راهی بازار نشر شد.

دکتر آذین حسین زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت با تاکید بر اینکه بسیاری از آثار برجسته‌ی میراث جهانی، به حیث حجم، بالاتر از هزار، گاهی چندهزار صفحه‌اند و خواندن تمامی آنها، در این روزگار تنگ‌وقتی، کاری است دشوار و زمان‌بر، گفت: از این رو، به‌اتفاق انتشارات نیلوفر بر آن شدیم تا چندی از این آثار را، تلخیص و ترجمه کنیم.

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه  نمونه‌های کوتاه‌شده‌ی برخی از این آثار، پیش‌تر، توسط ناشران دیگر، در اختیار علاقمندان ادبیات قرار گرفته است، افزود: سیاست مترجمان، اما در خلاصه کردن متن، بدین‌گونه بوده که الزاما از عین لغات و ساختار نویسنده پیروی نکرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: بارزه‌ی اصلی بینوایان، اثر ویکتور هوگو، آنگونه که منتشر کردیم، خلاصه کردن متن در عین وفاداری به سبک نگارش و آوردن عین جملات نویسنده است تا، بدینسان، دوستداران ادبیات جهانی، به‌ویژه پژوهش‌گران گستره‌ی ادبیات و دانشجویان همزمان با لذت حاصل از مطالعه، بتوانند چنانچه مترصد انجام دادن تحقيقی جدی بر روی این داستانند، ساختار اصلی سبک و شیوه‌ی نگارش این رمان پرخواننده‌ی ویکتور هوگو را نیز دراختیار داشته باشند.

دکتر حسین زاده خاطرنشان کرد: در همین راستا، تلخیص و ترجمه‌ی رمان‌های مطرح دیگری از نویسندگانی همچون فلوبر، بالزاک، زولا و… در دستور کار قرار دارد.