تأیید انتخاب تعدادی از رؤسای دانشگاه ها توسط شورای انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاري فارس، جلسه ۷۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مصوبات اين جلسه اظهار داشت: با توجه به نزديک بودن شروع سال تحصيلي به ويژه در دانشگاه‌ها ضرورت داشت تا در زمينه انتخاب روساي دانشگاه‌ها تصميم گيري لازم به عمل آيد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: در همين زمينه تعدادي از روساي پيشنهادي دانشگاه‌هاي وزارت علوم موفق به کسب راي اعتماد از شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدند.

***

مخبر دزفولي گفت: بر اين اساس حسين غفوري به عنوان رئيس دانشگاه اردکان، محمد قاسم سحاب به عنوان رئيس دانشگاه تفرش، فرهاد يغمايي به عنوان رئيس دانشگاه گلستان،  محمدعلي نجفي نژاد به عنولان رئيس دانشگاه منابع طبيعي گرگان،  محمدعلي بهمنيار به عنوان رئيس دانشگاه منابع طبيعي ساري، محمدمهدي فاتح به عنوان رئيس دانشگاه شاهرود، عطاءالله سيادت به عنوان رئيس دانشگاه رامين خوزستان، خليل خليلي به عنوان رئيس دانشگاه بيرجند،  جواد حدادنيا به عنوان رئيس دانشگاه حکيم سبزواري، محمدرضا عصاري به عنوان رئيس دانشگاه صنعتي جندي شاپور، مسعود شفيعي به عنوان رئيس دانشگاه فني و حرفه اي، عباس زراعت به عنوان رئيس دانشگاه کاشان و جليل مقدسي به عنوان رئيس دانشگاه صنعتي شيراز موفق به کسب راي اعتماد از شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدند.