دکتر علی اصغر مولوی، رئیس انشگاه حکیم سبزواری در نامه ای خطاب به معاون پژوهشی، مدیران، روسای دانشکده ها و مراکز پژوهشی با اشاره به روند برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان به صورت مجازی، بر تداوم  فعالیت های پژوهشی و انجام پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به عنوان اولویت های کاری همه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تاکید کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

معاون و مدیران محترم پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه

روسای بزرگورار دانشکده ها و مرکز پژوهشی

با سلام و احترام

اکنون که با همراهی و همکاری همه عزیزان، به خصوص همکاران حوزه آموزش و فناوری اطلاعات،  آموزش الکترونیکی و مجازی به مرحله قابل قبولی رسیده است، لازم است تداوم جدی کارهای پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از اولویتهای کاری همه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد، لذا به حوزه معاونت پژوهشی ماموریت داده می شود که ضمن پایش و حمایت از پژوهشها، نسبت به فعال نمودن حداکثر ظرفیت دانشگاه- با توجه به فراغت بیشتر اعضای محترم هیات علمی- در این خصوص اهتمام ورزند؛  و گزارش منظم پیشرفت ها را به اینجانب ارسال نمایید.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری