نتایج پژوهشی در گروه مهندسی پزشکی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص پیش بینی بیماری آلزایمر با همکاری دانشگاه کانادایی OntarioTech University و شرکتی بین المللی در کانادا تجاری سازی می شود.

مهدا نصراله زاده دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکتر جواد حدادنیا در یک همکاری مشترک با محققان دانشگاه کانادایی OntarioTech University  شهر تورنتو  در قالب پایان نامه دکتری خود تحقیقات ارزشمندی بر روی پیش بینی زود هنگام بیماری آلزایمر انجام داده است.

نتایج این پایان نامه مورد توجه شرکت کانادایی SmartNora قرار گرفته و طی انعقاد تفاهم نامه ای سه جانبه بین گروه مهندسی پزشکی دانشگاه حکیم سبزواری، گروه کامپیوتر دانشگاه OntarioTech و شرکت  کانادایی Smartnora  زمینه لازم جهت تجاری سازی ایده های مطرح شده  در این پایان نامه به محصول تجاری، برای بیمارانی که از این بیماری رنج می برند، فراهم شد.

لازم به یادآوری است بیماری آلزایمر یکی از شدیدترین انواع اختلالات عصبی است که در آن بیماران به دلیل نقص مهارتهای گفتاری خود با مشکلات جدی روبرو هستند که این یکی از مهمترین عوارض این بیماری است، در تجزیه و تحلیل گفتار، تأثیر چنین اختلالات در کاهش کیفیت و تغییر ویژگی سیگنالهای گفتار خود به خود قابل توجه است.

مدت زیادی است که دانشمندان در حوزه پزشکی تلاش دارند تا راهی برای درمان آن پیدا کنند که تلاشها در این حوزه تاکنون به نتایج درخوری منجر نشده است، اما در سالیان اخیر و با ورود مهندسان به این حوزه و به کمک هوش مصنوعی، پیشرفت های چشم گیری برای ارتقا کیفیت زندگی اینگونه بیماران بوجود آمد. 

گفتنی است مهدا نصراله زاده هم اکنون در قالب فرصت مطالعاتی دوران دکتری خود در کشور کانادا به سر می برد و با دانشگاه و شرکت کانادایی همکاری می کند همچنین دکتر زینب محمدپوری فارغ التحصیل دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این پروژه همکاری دارد.