این برنامه که به مناسبت هفته زن وایام ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها در محل سالن جلسات فرمانداری سبزوار ، برگزار گردید ، به تجلیل از بانوان شاخص هر اداره پرداخت .از دانشگاه حکیم سبزواری
خانمها دکتر فاطمه رجایی، دکتر ریحانه صباغ زاده، دکتر صدیقه نصری، دکتر زهره فصیح فر، دکتر سیده فاطمه حجتی، خانم منصوره بیگم طبسی و خانم فاطمه امامی مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند .
لازم به ذکر است این بانوان بر اساس مدارک و سوابق و فعالیت های فرهنگی،پژوهشی و اجرایی ارسالی خود به دفتر امور بانوان و خانواده یه نمایندگی از تمامی بانوان فرهیخته دانشگاه حکیم سبزواری مورد تجلیل واقع شدند.