در سالروز ورود غرور آفرین آزادگان عزیز به میهن اسلامی، ریاست و تنی چند از مسئولین، ضمن حضور در محل کار آزاده عزیز دانشگاه از مقام شامخ این عزیزان تجلیل به عمل آوردند.

دکتر حدادنیا در این نشست صمیمی، ضمن یادآوری صبر و شکیبائی آزادگان سرافراز میهن اسلامی و شنیدن صحبت ها و درد دل های همکار آزاده، آقای مقیسه، درباره دوران اسارت با ایشان گفتگو و خاطر نشان کرد:

آزادگان، ایثارگران و جانبازان میهن اسلامی، اسطوره های واقعی این مرز و بوم هستند و بسیار برای ما قابل احترام و بایستی خاطرات این عزیزان برای ماندگاری در دل تاریخ و انتقال به نسل های آینده، گرد آوری و به صورت سندی ارزشمند نگهداری شود.