در نخستین همایش مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های کشور از دکتر بقایی نژاد مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در اتصال به درگاه خدمات هوشمند دانشگاهی توسط دکتر زلفی گل وزیر علوم تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در نخستین همایش مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپای دانشگاههای کشور که  در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، از مدیران مراکز فناوری اطلاعات آن دسته از دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری که به پنچره خدمات دانشگاهی متصل شدند از جمله مدیریت فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با حضور وزیر علوم و دیگر مسئولین وزارتی تقدیر شد.