تجهیزات مدرنی که برای آزمایشگاه مرکزی بر ارزش یک و نیم میلیارد تومان در سالهای ٩۵ و ٩۶ خریداری شده بوده، در سه هفته گذشته راه اندازی شد.
رئیس آزمایشگاه مرکزی اشاره کرد، این سه دستگاه که طی دو هفته اخیر وارد دانشگاه شده است، دستگاهXRD، فلوسایتومتری و پارتیکل آنالایزر، با هزینه ای بالغ بر یک ونیم میلیارد تومان، آماده خدمات دهی به دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی سایر می باشد.
 دکتر ریحانه صباغ زاده افزود: دستگاه پارتیکل سایز آنالایزر با پیگیری آزمایشگاه مرکزی وارد دانشگاه و راه اندازی شد. امور مربوطه از سال ۹۵ آغاز و پایان سال ۹۶ به بهره برداری رسید. از کاربردهای این دستگاه اندازه گیری توزیع اندازه ذرات به روش پراکندگی نور لیزر، اندازه گیری پتانسیل زتا، اندازه گیری ذرات از ۰٫۸ نانومتر تا ۶ونیم میکرون و متناسب با ویسکوزیته محلول می توان اشاره کرد.

وی همچنین عنوان کرد، جهت ثبت سفارش در صفحه اصلی دانشگاه بخش تجهیزات آزمایشگاهی (شاعا) مراحل انجام کار مشخص شده است.